2 Mei 2010

Apa kata Quran mengenai Isa Almasih?

Sayapun mulai mencari lebih dalam tentang siapa Isa Almasih sebenarnya melalui Al-Quran maupun hadist dan saya menemukan hal-hal yangg membuat saya terharu :

Misalnya ayat surat2x di bawah ini :
(Maryam, 19:19) Hanya Isa Anak Maryam yang langsung masuk Syurga kerana Dia suci. (Al Imran, 3:45) Bahkan Dia (Isa Almasih) terkemuka di dunia dan di akhirat (Al Fatihah, 1:6)

"Indinash shiraathal mustaqiim"
Artinya : Tunjukilah kami jalan yang lurus (Az Zukhruf, 43:61)

"Wa innahu la'ilmu lis saa'ati fa laa tamtarunna bihaa wa tabi'unni haadzaa shiraathum mustaqiim..."
Artinya : Dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat kerana itu janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutlah Aku. Inilah jalan yang lurus ...

(Az Zukhruf, 43:63) "Wa lammaa jaa-a 'Isa bil bayyinaati qaala qad ji'tukum bil hikmati wa li ubayina lakum ba'dhal ladzii tathtalifuuna fiihi fat taqullaaha wa athii'u..."
Artinya : Dan tatkala Isa datang membawa keterangan. Dia berkata sesungguhnya Aku datang membawa hikmat dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian yang apa kamu perselisihkan tentangnya, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaKu...

(An Nisa, 4:171) "Inamal Masihu 'isabnu Maryama rasullahi wa kalimatuhu ..."
Artinya : Sesungguhnya Isa Al Masih putra Maryam itu utusan Allah dan FirmanNya...

(Hadis Anas bin Malik hal.72) "Isa faa innahu Rohullah wa kalimatuhu..."
Artinya : Isa itu sesungguhNya Roh Allah dan FirmanNya

(Maryam, 19:17) "... arsalnaa ilaihaa ruuhanaa fa tamatstsala lahaa basyaran sawiyya."
Artinya : ...Kami mengutus Roh Kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya menjadi Manusia yang sempurna...

(Hadis Ibnu Majah) "Laa mahdia illa isabnu Maryama..."
Artinya : Tidak ada Imam MAHDI selain Isa putra Maryam...

(Al Anbiyaa, 21:91) "Wallatii ahshanat farjahaa fa nafakhnaa fiihaa mir ruuhinaa Wa ja'alnaahaa wabnahaa ayatal lil 'aalamiin"
Artinya : Ingatlah kisah seorang perempuan yang memelihara kehormatannya (Maryam) lalu Kami tiupkan kepadanya Roh Kami (Roh Allah) dan Kami jadikan dia dan Anaknya tanda (kuasa Allah) bagi semesta alam.
 
(Maryam, 19:33) "Wa salaamu 'alayya yauma wulittu, wa yauma amuutu, wa yauma ub'atsu hayaa."
Artinya : Dan sejahtera atasNya pada hari Dia dilahirkan, pada hari Dia wafat, dan pada hari Dia dibangkitkan hidup kembali."

(Al Imran, 3:55) "Idz qaalallahu yaa Isa, innii mutawafiika, wa raafi'uka ilayya, wa muthahhiruka minal ladzinaa kafaruu, wa jaa'ilul ladzina tabauka fauqal ladzina kafaruu ilaa yaumil qiyamati."
Artinya : Ingatlah tatkala Allah berfirman; Hai Isa, sesungguhnya Aku akan mewafatkanMu, dan mengangkatMu kepadaKu, dan akan menyucikan Engkau dari orang-orang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutiMu diatas mereka yang kafir hingga hari kiamat."

(Al Baqarah, 2:253) "Wa aatainaa 'isabna Maryam bayyinaati wa ayyadnaahu bi ruuhil qudusi."
Artinya : Dan Kami berikan kepada Isa putra Maryam, beberapa mujizat serta Kamiperkuat Dia dengan Roh Kudus.

(An Nisa, 4:156) "Wa bi kufrihim wa qaulihim 'alaa Maryama buhtaanan 'azhiimaa."
Artinya : Dan kerana kekafiran mereka (terhadap Isa) dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar (zinah).

(Al Imran, 3:45) "Idz qalatil malaikatu yaa Maryama innallaaha yubasyiruki bi kalimatim minhus muhul masihu 'isabnu Maryama wajihan fiddun-yaa wal akhirati wa minal muqarrabiin."
Artinya : Ketika malaikat berkata, hai Maryam sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan Kalimah daripadaNya namannya Al Masih putra Maryam, terkemuka di dunia dan di akhirat dan orang yang paling dekat pada Allah.

Artikel kiriman:
Penulis: Alexa Bardo
email: alexabardo@yahoo.com

13 komentar :

 1. Anonim2/5/10

  spt Petrus menuliskan dlm Kisah para rasul 10:34-36 dan Tuhan banyak memakai bangsa Koresh untuk menyatakan kebesaranNya,haleluya....

  BalasHapus
 2. Anonim2/5/10

  wah ketambahan bekal buat sharring dg tmen. tq vri muz. Gbu all.

  BalasHapus
 3. Pelajarilah agama dengan kejujuran hati dan fukiran. Jika Anda berbohong, sesungguhnya Anda telah menyebarkan penyakit pada banyak orang.

  BalasHapus
 4. Anak Tuhan5/5/10

  Yess Yesus Allah-ku Dhasyat bahkan kitab lain-pun begitu mengagumi-Nya, ajarannya tidak bertentangan dengan Moral dan Akhlak umat manusia, ajaran Kasih Yesus begitu menenangkan dunia, lihat saja di mana daerah dan negara yang Mayoritas memegang ajaran Kristus pasti jauh lebih damai dan kondusif, sebaliknya daerah dan negara yang mayoritas memgang ajaran Nabi "M" pasti dihiasi dengan DARAH dan PEMERKOSAAN !

  Ini FAKTA !!

  BalasHapus
 5. Anonim10/5/10

  percuma melempar mutiara kepada babi......karena keselamatan yg dari Jesus Kristus sebenarnya free alias gratis....tapi pendosa tdk mau terima karena iblis yg tinggal di hati dan pikirannya

  BalasHapus
 6. Anonim11/5/10

  Yesus adaLah Allah, terpujilah naManNya. Ia mengangkat dosa2 kita dan diberinya kita keselamatan. Tak ada jalan keselamatan tanpa melalui Yesus Kristus.

  BalasHapus
 7. Anonim12/5/10

  Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.

  BalasHapus
 8. Anonim21/5/10

  Hal Percaya Pada Yesus bukan Hanya sampai Membandingkan dengan Kitab lain....tapi menjadikan kita kitab-kitab yang terbuka bagi mereka...
  Dia memberi Amanat Agung bukan perbandingan Agung...
  Jadi...interpretasikan AjaranNya dengan benar..JBU all

  BalasHapus
 9. Anonim28/7/10

  ijin komentar: Yesus (Isa Almasih) adalah orang yang dimulaiakan lahir dengan kekhususan sebagai bukti kekuasaan Allah. Yesus adalah utusan Allah, itu artinya bahwa Ia bukan Allah. Janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu-pun karena tiada yang setara dengan Allah. Dari Allah kita berasal, atas izin Allah kita ada di bumi, dan akhirnya akan kembali kepada-Nya. Maka marilah kita mensucikan diri sebelum menghadap-Nya. Berserahdirilah kepada Allah dan mohonlah petunjuk kepada Allah. catt terakhir "sesungguhnya tiap-tiap umat ada penyanpainya (pemberi kabar) atau bahasa yg lain utusan Allah itu ada banyak termasuk yesus"

  BalasHapus
 10. Saya Bangga Mempunya Tuhan seperti Yesus yang di akui oleh semua Agama dan terpujilah Tuhan Yesus karena Dia berkata, Akulah Jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorangpun dapat masuk kesorga tanpa melalui Yesus. ringulangu@yahoo.co.id

  BalasHapus
 11. Anonim5/12/10

  http://www.answering-islam.org/Bahasa/Isa/Sifat2_dasar_Nur.html

  coba baca ini deh..

  BalasHapus
 12. Untuk mewujudkan Amanat Agung yang diwariskan Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga : Pergilah ke seluruh dunia beritakanlah akan AKU, baptislah mereka dalam nama KU dan jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid KU. Kita harus dapat memahami Kitab Suci manapun karena kitab suci lainpun tetap mencatat dan mengakui Yesus pernah ada dan datang ke dunia, dan pasti dia akan datang kembali untuk Saya dan anda anak-anak yang dikasihinya. Amin.

  BalasHapus
 13. Anonim20/7/11

  @Anonim mengatakan...: oh yea.?? klo memang Yesus itu hanya sekedar utusan biasa dan bnyak utusan yg lain, mengapa pade akhir zama malah Yesus Kristus yg turun langsung ke buni untuk yg ke-2 kalinya dan dia pula yg akan menghakimi setiap manusia, dia menentukan manusia masuk sorga atau tidak, dan dia juga yg membangkitkan manusia kembali.?? knp kedudukan Yesus Kristus dengan Allahnya orang islam sama rata, lalu sapa kah Yesus Kristus itu kalau dia bukan Allah.?? mengapa kedudukannya sama rata dengan Allah yg anda maksud.??
  KASIH YESUS SELALU MENYERTAI SETIAP ORANG YG MENGIKUT DIA, AAMMIINN..

  BalasHapus

Sertai Komentar anda dengan alamat e-mail

Followers